word filter

alphabetical

Validator

ผู้ยืนยัน คือคำแสลงที่ใช้เรียก “นักตีเหล็ก” เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเข้าร่วมการยืนยันและต้องทำการล็อคเหรียญใน Blockchain นั้นๆ หรือที่เราเรียกกันว่า “Stake” วางเดิมพันเหรียญในระบบ Proof-of-Stake...