word filter

alphabetical

Seed Phrase

เป็นรหัสที่จะเอาไว้ใช้เปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลใน Hardware Wallet ของเรา ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยมันจะมาในรูปประโยค ตัวเลข หรือรายการคำศัพท์ ตรงนี้ต้องจดต้องจำให้ดีๆ อย่าทำหายเด็ดขาด...

Smart Contract คืออะไร?

Smart Contract คือ ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนลงเพื่อไปควบคุมการทำงานของชุดข้อมูลบนระบบ Blockchain เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามโปรแกรมที่เขียนไว้ โดยกำหนดขั้นตอนของการทำธุรกรรมแบบอัตโนมัติไว้ล่วงหน้าและไม่ต้องอาศัยตัวกลาง สำหรับในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจ...