word filter

alphabetical

Address

คือ เลขที่บัญชี (คล้ายกันกับเลขบัญชีธนาคาร) ที่สามารถเปิดเผยได้ที่เราใช้เป็นที่อยู่ในการจัดเก็บเหรียญดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเลขบัญชีนี้อยู่ใน Blockchain ซึ่งการจะทำธุรกรรมต่างๆได้ต้องใช้ Private Key ในการเปิดเพื่อ...

Altcoin

มาจากการรวมคำว่า “Alternative” ซึ่งแปลว่าทางเลือก และ “Coin” ที่แปลว่าเหรียญเข้าไว้ด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหรียญอื่นๆ ที่ไม่ใช่  Bitcoin (บิทคอยน์เป็นเหรียญดิจิทัลหลัก) หลายๆคนเรียกเหรียญกลุ่มนี้ว่า...