Article filter

categories
AUTHOR
Difficulty
TAGS
เม่าอย่างเราต้องอ่านเกมวาฬให้ทันวันนี้จะพามารู้จักกับ Whale Alert Whale Alert คือบอทการตรวจจับและแจ้งเตือนการทำธุรกรรมที่สำคัญในโลกของคริปโต ซึ่งในช่วงที่เจ้ามือหรือ “วาฬ” (Whale) มีการเคลื่อนไหวของเหรียญหรือเม็ดเงินจำนวนมาก...
Scaling Solution คือ? เมื่อจำนวนผู้ใช้งาน Bitcoin & Ethereum เติบโตเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เกิดตามมาคือปัญหาเรื่องของการรองรับการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถทำได้เพียงพอกับผู้ใช้งาน เปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่มีการเข้าคิวขึ้นทางด่วนแต่แต่ช่องจ่ายเงินนั้นมีแค่ช่องเดียว ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความล่าช้าของการทำธุกรรมและค่าใช้จ่าย...