Article filter

categories
AUTHOR
Difficulty
TAGS
ARWEAVE ($AR) : Story Arweave เป็นเครือข่ายเพื่อการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่พยายามเสนอแพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด โดยได้อธิบายว่าตัวเองเป็น “ฮาร์ดไดรฟ์ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน” (ในฐานะที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์ของส่วนรวม Arweave...