Market Cap คืออะไร มีผลอะไรต่อตลาดบ้าง?
Market Cap คืออะไร มีผลอะไรต่อตลาดบ้าง?

เมื่อสินทรัพย์ใดก็ตามมีราคาซื้อขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายครั้งเรามักพบเห็นการรายงานมูลค่าตลาดหรือMarket Cap(Market capitalization)พ่วงมาด้วยเสมอ ดังเช่นรายงานจุดสูงสุดของราคาซื้อขายBitcoinที่ได้ยกมาให้ดูในข้างต้น

คำถามก็คือ แล้วMarket Capคืออะไร?

Market Capหรือมูลค่าตลาดสามารถคำนวณได้จากสูตร

Market Capitalization=ราคาXจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด

หากพูดให้ฟังง่ายๆเช่น Market CapของBitCoinในวันที่17ธ.ค.2560 ก็มาจากราคาซื้อขาย19,939USD/1เหรียญBitcoin นำมาคูณกับจำนวนของเหรียญทั้งหมดของBitcoinที่มีอยู่ในระบบจำนวนคือจำนวนประมาณ16.7ล้าน BitCoin (จำนวนเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นแล้วในระบบ ณ.ขณะนั้น)

เกร็ดความรู้ : ท่านที่ลงทุนในBitcoinคงทราบดี ถึงจำนวนสูงสุดของBitcoinที่เป็นไปได้คือ21ล้านBitcoin ไม่มีทางสูงกว่านี้ไปได้ เพราะผู้สร้างbitcoinได้ออกแบบระบบไว้เช่นนั้น

พิจารณากันอย่างละเอียด

จากสูตรการคำนวณMarket capที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีปัจจัยสองอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับMarket Cap คือ

  1. ราคาซื้อขายของBitcoin
  2. จำนวนBitcoin

เนื่องจากจำนวนของBitcoinจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่ค่อนข้างคงที่(และจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง ตามลักษณะเฉพาะที่ผู้ออกแบบBitcoinได้กำหนดไว้


สรุป

เมื่อสินทรัพย์ใดมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามักจะพบเห็นการรายงานราคาซื้อขายร่วมกับมูลค่าMarket Capitalizationพ่วงมาด้วยเสมอ แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่าการรายงานดังกล่าว หลายครั้งมีเจตนาที่แอบแฝงเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาให้เกิดขึ้น นักลงทุนทุกท่านจึงควรศึกษาถึงที่มาของตัวเลขต่างๆให้ดีเสียก่อน

ทั้งนี้สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อ ไม่ได้ต้องการชี้นำว่าอนาคตของBitcoinจะเป็นอย่างไร เพียงแต่อยากชี้ให้เห็นว่าในโลกการเงินนั้นหลายครั้งก็มีความซับซ้อนมากกว่าที่คิด การศึกษาให้เข้าใจในประเด็นต่างๆอย่างถ่องแท้ ย่อมทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล

About this author

นำเรื่องราวการลงทุนแห่งโลกคริปโต มาเล่าในรูปแบบง่ายๆ สไตล์พ่อบ้านลูกสอง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED