แนะนำการใช้งาน Coingecko ฉบับเต็ม เครื่องมือหลักที่นักลงทุนคริปโตต้องใช้เป็น
แนะนำการใช้งาน Coingecko ฉบับเต็ม เครื่องมือหลักที่นักลงทุนคริปโตต้องใช้เป็น

หัวข้อสำคัญ

1.ใช้ติดตามราคา และติดตามข้อมูลสถิติที่สำคัญ

2.สร้าง Portfolio ของตัวเอง

3.ใช้ติดตาม Exchange ที่น่าเชื่อถือทั้ง Centralized Exchange(CEX) และ Decentralized Exchange (DEX)

4.ติดตามเหรียญแยกตาม category 

5.ติดตามเหรียญ DeFi Top 100 และ ตัวเลขสถิติที่สำคัญ

6.ตัวช่วยการคำนวณ Impermanent loss และอื่นๆ

ใช้ติดตามราคา และข้อมูลสถิติที่สำคัญ

1.People like this : แสดงถึงความสนใจของคนที่สนใจในเหรียญหรือโทเคนนั้นๆว่ามีคนชื่นชอบทั้งหมดกี่คน

2.Market Cap(Rank) : มูลค่าตามราคาตลาดของโทเคนหรือเหรียญต่างๆ อย่างในรูปนี้คือมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11

3.Contract : ตรงนี้เราสามารถที่จะ copy contract ของเหรียญเพื่อ และนำไปเพิ่มลงบน MetaMask อย่าลืมเลือกให้ถูก Chain ด้วย หรือเราสามารถกดที่โลโก้จิ้งจอกได้เลยมันจะเพิ่มให้อัตโนมัติ

4.Tags : บ่งบอกถึงความเกี่ยวว่าเหรียญหรือโทเคนชนิดนี้นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง อย่างในตัวอย่างนี้จะบอกถึง โทเคน เหรียญแพลตฟอร์ม DeFi ฯลฯ ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูในแต่ละหมวดหมู่นั้นได้อีกว่ามีเหรียญอะไรบ้าง

5.ข้อมูลสรุปที่เกี่ยวกับมูลค่าของเหรียญ : 

 • Market cap : มูลค่าตามราคาตลาด ซึ่งในการประเมินความถูก/แพงของเหรียญควรประเมินจากตัวเลขนี้มากกว่า
 • 24h Low / 24h Hight
  • ราคาของเหรียญสูงสุดต่ำสุดที่ซื้อขายใน 24 ชม.
 • Fully Diluted Valuation :  เป็นมูลค่าตลาดเมื่อเหรียญปลดออกในตลาดทั้งหมด
 • Total Value Locked (TVL) : จำนวนเหรียญหรือโทเคนที่ฝากไว้ในแพลตฟอร์มนั้นๆ
 • Fully Diluted Valuation / TVL Ratio : อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดเมื่อเหรียญปลดทั้งหมดกับ TVL ตัวเลขนี้บ่งบอกความถูก/แพงของเหรียญใน DeFi sector
 • 24 Hour Trading Vol : บ่งบอกถึงปริมาณการซื้อ-ขายของเหรียญหรือโทเคนภายใน 24 ชั่วโมงว่ามีจำนวนเท่าไหร่
 • Circulating Supply : ปริมาณการหมุนเวียนของเหรียญทั้งหมดตอนนี้ และจำนวนทั้งของเหรียญทั้งหมดที่ถูกจำกัดไว้ อย่างในตัวอย่างนี้คือ ปริมาณเหรียญหมนุเวียนอยู่ 519,817,388 และ มีปริมาณสุงสุดเพียง 1,000,000,000 โทเคนเท่านั้นไม่สามารถผลิตเพิ่มได้อีก
 • Max Suply : ปริมาณเหรียญหรือโทเคนทั้งหมด ที่ถูกจำกัดไว้
 • Market Cap / TVL Ratio : เหมือนกับ Fully Diluted Valuation / TVL Ratio เพียงแต่ใช้มูลค่าตลาดที่คิดจากจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนในระบบเป็นตัวหาร 

1.Market : ตลาดที่มีการซื้อขายเหรียญช่องทางการซื้อขายเหรียญหรือโทเคนนั้นๆ

2.Historical Data : ข้อมูลประวัติการซื้อขายเหรียญในแต่ละวันว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ราคาเริ่มต้นในวันนั้นๆมีราคาเท่าไหร่ และ ปิดที่ราคาเท่าไหร่ เหมือนเป็นสรุปผลรายวันที่เราสามารถตรวจดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ ที่สำคัญส่วนนี้สามารถ export excel ออกมาได้ด้วย

3.Social : เป็นการนำข้อมูลจากโซเชี่ยลแพลตฟอร์มต่างๆมาสรุป สามารถใช้ดูคร่าวๆได้ว่ามีคนสนใจเหรียญตัวนี้มากน้อยแค่ไหน

4.Market Cap Dominance : เป็นสัดส่วนของมูลค่าตลาดของเหรียญนั้นๆเทียบกับตลาดทั้งหมด สัดส่วนนี้สำคัญมาก โดยปกติจะนิยมดู Market Cap Dominance ของ BTC เพื่อใช้ดูว่าตลาดจะเข้าสู่ Altcoin party หรือไม่

สร้าง Portfolio ของตัวเอง

1.เข้ามาหน้าเว็บไซต์หลักของ CoinGecko แล้วจากนั้นจึงกดเข้าไปที่ Portfolio

2.เมื่อคลิกเข้ามาที่ Portfolio แล้วจะพบหน้าตาแบบนี้ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นั้นจะไม่พบกับเหรียญใดๆเลยให้เรากด Add New Coin เลือกเหรียญที่เราต้องการอย่างในตัวอย่างของผมนี้จะใส่เป็น ETH กับ BNB

3.เพิ่มธุรกรรมย้อนหลังเพื่อที่จะให้เว็บนั้นสามารถคำนวณกำไรขาดทุนของเราได้ โดยกดคลิกที่ + เพื่อเพิ่ม transaction

4.เมื่อกด + เรียบร้อยจะเจอหน้าต่างเพิ่มธุรกรรม โดยเราต้องไปย้อนดูประวัติการซื้อขายเหรียญของเราใน Exchange ที่เรานั้นได้ทำการซื้อเหรียญ เพื่อที่จะนำมาใส่ในจุดนี้

ถ้าใครซื้อเหรียญผ่าน Binance นั้นสามารถตรวจดูประวัติราคา จำนวน ที่เราซื้อได้จาก Trade History ดังตัวอย่าง จากนั้นเราก็นำมาใส่หน้าของการเพิ่มธุรกรรม

5.เมื่อเราเพิ่มธุรกรรมเรียบร้อยผล Profit/Lost ก็จะมาเพิ่มที่หน้าต่างของ Port ของเรา

โดยเรานั้นสามารถดูเป็นแผนภูมิวงกลมได้เพื่อแสดงสัดส่วนการถือครองเหรียญต่างๆของเราเองได้เช่นเดียวกันโดยกดที่รูปแผนภูมิดังตัวอย่าง

ใช้ติดตาม Exchange ที่น่าเชื่อถือทั้ง Centralized Exchange(CEX) และ Decentralized Exchange (DEX)

Centralized Exchange

หน้าแสดงข้อมูลสถิติของ Centralized Exchange

1.ประเภทของตลาดซื้อขาย

2.24h Volume (Normalized) / 24h Volume : คือปริมาณการซื้อ-ขาย เหรียญหรือโทเคนภายใน 24 ชั่วโมงของแพลตฟอร์มนั้นๆ 

3.Coin : จำนวนเหรียญและโทเคนที่เปิดให้ซื้อขายทั้งหมดบน exchange นั้นๆ

4.Pairs : คือปริมาณคู่เหรียญที่เปิดให้ซื้อขายบน exchange นั้นๆ เช่น BTC/BUSD , BTC/USDT เป็นต้น

Decentralized Exchange

หน้าแสดงข้อมูลสถิติของ Decentralized Exchange

1.DeFi Volume Dominance (vs. Global) : การครองตลาดตามปริมาณของ DeFi

2.Num coins / Num Pairs : จำนวนเหรียญหรือโทเคนทั้งหมดที่มี / จำนวนคู่เหรียญหรือโทเคนทั้งหมดที่มี

3. Visits: จำนวนคนที่เข้าใช้แพลตฟอร์มนั้น ซึ่งเราสามารถใช้ตัวเลขนี้เปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายก็ได้ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าจำนวน visit น้อยแต่โวลุ่มการเทรดมาก อาจจะเกิดจากการจัดโปรแกรมกระตุ้นการเทรด ซึ่งไม่ได้สะท้อนจำนวนผู้ใช้งานจริงๆ

4.% Market Share By Volume : ปริมาณส่วนแบ่งตลาดจากปริมาณการซื้อขาย 

ติดตามเหรียญแยกตาม Category

1.Category : ตรงส่วนนี้คือส่วนที่บ่งบอกถึงประเภทของเหรียญโดยจะเรียงจากมูลค่าตามราคาตลาด

2.Market Capitalization : มูลค่าตามราคาตลาด

3.24h Volume : ปริมาณการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนเหรียญหรือโทเคนใน 24 ชั่วโมง 

ประโยชน์ของส่วนนี้คือเราสามารถใช้หาเหรียญที่น่าจะมี potential ตามเทรนตลาดได้ เช่น เหรียญกลุ่ม DeFi กำลังได้รับความนิยม เราสามารถเข้าไปหาเหรียญที่มีมูลค่าตลาดกลาง-ต่ำในกลุ่ม DeFi แล้วศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ว่าตัวไหนมีโอกาสเติบโตสูง

เมื่อกดเข้ามาดูในรายละเอียดในหมวดหมู่ของเหรียญตัวเว็บจะเรียงลำดับตาม market cap ให้แล้ว เราสามารถใช้ดูเหรียญที่น่าจะมี potential ในหมวดหมู่นั้นๆได้

ติดตามเหรียญ DeFi Top 100 และ ตัวเลขสถิติที่สำคัญ

1.DeFi Market Cap : มูลค่าตลาดรวมของ DeFi

2.24H Trading Volume : ปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน 24 ชั่วโมง

3.DeFi Dominance (vs. Global) : สัดส่วนการครองตลาด DeFi เทียบกับมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด

4.Total Value Locked (TVL) :  จำนวนเงินที่ถูกล็อคอยู่ในแพลตฟอร์ม DeFi ทั้งหมด

ตัวช่วยการคำนวณ Impermanent loss และอื่นๆ

ในฟังชั่นนี้นั้นจะประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ Earn Crypto, Compare Coins, Yield Farming, Explore All Coins

1.Earn Crypto : คือ ฟังชั่นคำนวณผลตอบแทนของการฝากเหรียญในแพลตฟอร์ม Centralized และ Decentralized โดยเราสามารถเลือกเหรียญที่ต้องการได้

2.Yield Farming : 

 • การนำเหรียญหรือโทเคนที่เราถืออยู่ใส่เข้าใน Liquidity Pool (LP) ของ DeFi Platform เพื่อเป็น “สภาพล่อง” ในการซื้อขายบนโลก DeFi
 • ฝากแล้วจะได้อะไร ? : ผลตอบแทนที่เราจะได้นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ “ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม” จากการแลกเปลี่ยนใน Liquidity Pool และ “Governance Token”

3.Compare Coins : คือ ฟังชั่นสำหรับเปรียบเทียบหรือโทเคนต่างๆ ทั้งในเรื่องราคา มูลค่าตลาดและเรื่องอื่นๆ เราสามารถใช้ตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจลงทุนก็ได้เช่นเดียวกัน 

4.Explore All Coins : ฟังชั่นการค้นเหรียญหรือโทเคนต่างแบบละเอียดโดยเราสามารถกำหนดฟังชั่นต่างๆเพื่อค้นหาเหรียญนั้นๆได้ 

Earn Crypto

Yield Farming

Impermanent Loss Calculator

คือ เครื่องมือสำหรับคิดค่าเสียโอกาสจากการฟาร์มที่เกิดขึ้นในเวลานั้น แต่ยังไม่ใช่ค่าเสียโอกาสจริง เกิดจากการฟาร์มคู่เหรียญใน Liquidity Pools มีมูลค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการถือเหรียญนั้นเอาไว้เฉย ๆ – พูดให้เข้าใจง่ายๆคือ ระหว่างการถือคู่เหรียญสำหรับฟาร์มกับ การถือเหรียญเดี๋ยวๆนั้น ถือเหรียญเดี๋ยวได้กำไรมากกว่า

Compare Coins

Explore All Coins

Rewards ของ Coingecko กิมมิคเล็กน้อยๆเพื่อตอบแทนผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานนั้นสามารถเก็บสะสมเหรียญได้ผ่านการล็อกอินในแต่ละวันเพื่อไปแลกรางวัลตามที่ Coingecko นั้นจะมีให้แต่ละครั้งโดยจะมีการกำหนดว่าจะใช้เหรียญเท่าไหร่ในการแลกของรางวัลชิ้นนั้นๆ

 

About this author

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED