คือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวกลาง เช่น การที่เราจะแปลงเงิน Fiat (เงินกระดาษ) ไปเป็นเงิน Crypto ถ้าเกิดเป็นการทำระหว่างบุคคลสองคนโดยไม่ผ่านตัวกลางตรงนี้เราก็เรียกว่าว่า “ระบบ P2P”

ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
sponsor400x320px-100

Yield Farming

Decentralized Exchange (DEX)

© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED