นักขุด อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ถอดรหัสทางคณิตศาสตร์ และตรวจสอบธุรกรรมความถูกต้องบนระบบ  Proof-of-Work (PoW) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการถอดรหัสเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญดิจิทัล

ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
sponsor400x320px-100

Yield Farming

Decentralized Exchange (DEX)

© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED