Halving Bitcoin

เป็นการลดทอนผลตอบแทนของการขุด (PoW) ลงครึ่งหนึ่งจากจำนวน BTC ที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ 21,000,000 เหรียญ ซึ่งในยุคเริ่มต้นของ Bitcoin นั้นผลตอบแทนของการขุด Block Reward หรือรางวัลสำหรับ “การเปิดบล็อกแรกสำเร็จ” ซึ่งได้บิตคอยน์สูงถึง 50 BTC ต่อการขุด 1 บล็อค หลังจากนั้นในปี 2012 ได้เกิดการ Halving  ครั้งที่ 1 ทำให้ผลตอบแทนของการขุดลดลงไปครึ่งหนึ่ง เหลือเพียง 25 BTC ต่อการขุด 1 บล็อค ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อปี 2016 ลดเหลือแค่ 12.5 BTC ต่อการขุด 1 บล็อค และในปี 2020 ได้เกิดการ Halving ครั้งที่ 3 ซึ่งทำให้ผลตอบแทนในปัจจุบันเหลือเพียง 6.25 BTC ต่อการขุด 1 บล็อค

ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
sponsor400x320px-100

Yield Farming

Decentralized Exchange (DEX)

© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED