มาจากการรวมคำว่า “Alternative” ซึ่งแปลว่าทางเลือก และ “Coin” ที่แปลว่าเหรียญเข้าไว้ด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหรียญอื่นๆ ที่ไม่ใช่  Bitcoin (บิทคอยน์เป็นเหรียญดิจิทัลหลัก) หลายๆคนเรียกเหรียญกลุ่มนี้ว่า “เหรียญดิจิทัลรอง” ซึ่งเราเห็นได้ตามกระดานเทรด เช่น ETH, XRP เป็นต้น

ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
sponsor400x320px-100

Yield Farming

Decentralized Exchange (DEX)

© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED