คือ เลขที่บัญชี (คล้ายกันกับเลขบัญชีธนาคาร) ที่สามารถเปิดเผยได้ที่เราใช้เป็นที่อยู่ในการจัดเก็บเหรียญดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเลขบัญชีนี้อยู่ใน Blockchain ซึ่งการจะทำธุรกรรมต่างๆได้ต้องใช้ Private Key ในการเปิดเพื่อ ถอน-ฝาก เหรียญดิจิทัล

ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
sponsor400x320px-100

Yield Farming

Decentralized Exchange (DEX)

© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED