word filter

alphabetical

Yield Farming

รูปแบบการทำกำไรอย่างหนึ่งบนแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange (DEX) ที่คล้ายการ Staking แต่มันแตกต่างกันตรงที่เงินที่เราเอาไปฝากนั้นถูกนำไปใช้ในระบบแพลตฟอร์มนั้นจริงๆเพราะมันจะกลายเป็น “สภาพคล่อง”  ให้ระบบนั้นๆ ใช้งาน...

Decentralized Exchange (DEX)

ระบบการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency แบบกระจายศูนย์ที่ให้เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไม่ต้องผ่านคนกลาง และถือได้ว่าเป็น DeFi ตัวแรกๆ ที่ทำให้คนเริ่มรู้จักและเข้าสู่วงการ DeFi มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก...

Validator

ผู้ยืนยัน คือคำแสลงที่ใช้เรียก “นักตีเหล็ก” เป็นกลุ่มคนที่ต้องการเข้าร่วมการยืนยันและต้องทำการล็อคเหรียญใน Blockchain นั้นๆ หรือที่เราเรียกกันว่า “Stake” วางเดิมพันเหรียญในระบบ Proof-of-Stake...

Miner

นักขุด อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ถอดรหัสทางคณิตศาสตร์ และตรวจสอบธุรกรรมความถูกต้องบนระบบ  Proof-of-Work (PoW) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการถอดรหัสเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญดิจิทัล ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

Node

อาสาสมัคร (นักขุดระบบ PoW, นักตีเหล็กระบบ PoS) เป็นเหมือนตัวแทนหมู่บ้านในการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมในบล็อคถัดไป ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ

P2P

คือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวกลาง เช่น การที่เราจะแปลงเงิน Fiat (เงินกระดาษ) ไปเป็นเงิน Crypto ถ้าเกิดเป็นการทำระหว่างบุคคลสองคนโดยไม่ผ่านตัวกลางตรงนี้เราก็เรียกว่าว่า “ระบบ P2P”...

Address

คือ เลขที่บัญชี (คล้ายกันกับเลขบัญชีธนาคาร) ที่สามารถเปิดเผยได้ที่เราใช้เป็นที่อยู่ในการจัดเก็บเหรียญดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเลขบัญชีนี้อยู่ใน Blockchain ซึ่งการจะทำธุรกรรมต่างๆได้ต้องใช้ Private Key ในการเปิดเพื่อ...

Seed Phrase

เป็นรหัสที่จะเอาไว้ใช้เปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลใน Hardware Wallet ของเรา ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับกระเป๋าเงินดิจิทัล โดยมันจะมาในรูปประโยค ตัวเลข หรือรายการคำศัพท์ ตรงนี้ต้องจดต้องจำให้ดีๆ อย่าทำหายเด็ดขาด...

Altcoin

มาจากการรวมคำว่า “Alternative” ซึ่งแปลว่าทางเลือก และ “Coin” ที่แปลว่าเหรียญเข้าไว้ด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหรียญอื่นๆ ที่ไม่ใช่  Bitcoin (บิทคอยน์เป็นเหรียญดิจิทัลหลัก) หลายๆคนเรียกเหรียญกลุ่มนี้ว่า...

Halving Bitcoin

เป็นการลดทอนผลตอบแทนของการขุด (PoW) ลงครึ่งหนึ่งจากจำนวน BTC ที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ 21,000,000 เหรียญ ซึ่งในยุคเริ่มต้นของ Bitcoin นั้นผลตอบแทนของการขุด...
© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED