วิธีการวิเคราะห์ Cryptocurrency
วิธีการวิเคราะห์ Cryptocurrency

มีรูปแบบการวิเคราะห์หลัก 2 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน

  1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยหลักแล้วจะดูอุปสงค์และอุปทาน นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะติดตามแนวโน้มนั้นเพื่อต่อต้าน สมมติว่าตลาดอยู่ในภาวะตลาดกระทิง แต่ไม่ได้อยู่ในตลาดหมีมาระยะหนึ่งแล้ว นั่นอาจส่งผลให้อุปทานเหรียญลดลงเนื่องจากมีความต้องการสูง ในทางกลับกันราคาอาจเพิ่มขึ้น เมื่อราคาสูงขึ้นผู้เทรดจะพยายามทำกำไรด้วยการขายเหรียญและคาดหวังว่าตลาดขาลงจะมาถึง เมื่อมีคนขายมากขึ้นในที่สุดอุปทานก็จะเริ่มมีมากกว่าอุปสงค์ทำให้ราคาลดลง และจากนั้นวงจรยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ตัวชี้วัดทางเทคนิคนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ในบทความนี้ จะกล่าวถึงตัวชี้วัดที่สำคัญ ๆ และมีบทบาทมากที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยน Cryptocurrency

a. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังตามระยะเวลาที่เรากำหนด

b. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence (MACD) หนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

c. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง และดูว่าในท้องตลาดนั้นกำลังมีแนวโน้มอยู่ในภาวะตลาดหมีหรือตลาดกระทิง

d. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) เป็นตัวชี้วัดที่ระบุโซนซื้อมากเกินไปและโซนขายมากเกินไป

e. แถบ Bollinger ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้ในการหาสัญญาณการกลับตัว

f. ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดการเคลื่อนไหวของราคา

g. ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาในช่วงเวลาซื้อขายที่กำหนด

h. Fibonacci retracement เป็นค่าหรืออัตราที่สมส่วนในทางคณิตศาสตร์เพื่อวัดเป้าหมายของราคาในทิศทางนั้นๆ

  1. การวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วนั้น การวิเคราะห์ประเภทนี้เป็นแนวทางที่ดู “ภาพรวม” มากกว่า แทนที่จะดูสถิติในอดีต นักวิเคราะห์พื้นฐานจะตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์อย่างละเอียด โดยการรวบรวมปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เป็นไปได้ทั้งหมด

About this author

นำเรื่องราวการลงทุนแห่งโลกคริปโต มาเล่าในรูปแบบง่ายๆ สไตล์พ่อบ้านลูกสอง
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
more articleS
© 2019 BITCOINADDICT | ALL RIGHTS RESERVED